AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla STAND MENAJERLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“STAND MENAJERLİK”) tarafından hazırlanmıştır.

1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak STAND MENAJERLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

2) Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel veriler; internet sitemizde yer alan iletişim panelinden ulaştığınız takdirde elde edilen kişisel verileriniz; hizmet kalitemiz çerçevesinde sizlerle iletişim kurmak ve sonrasında şirket faaliyetlerimiz için değerlendirmek amacı ile yasal zorunluluklarımızı yerine geitirecek şekilde, gerekli bilgilendirmeleri yapaibilmek amacıyla sınırlı olarak STAND MENAJERLİK tarafından işlenmektedir.

3) Kişisel Verilerin Aktarımı

Veri Sorumlusu olarak topladığımız ve işlediğimiz verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esaslarına uyarak yeterli ve etkili önlemler ile; öncelikle yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan özel ve kamu kurum veya kuruluşları ile; bunun dışında iş ortaklarımız, iştiraklerimiz ve beraber çalıştığımız veri sorumluluları ile paylaşılabilecektir.

4) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

5) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri

Sitemizin iletişim panelinden bize ulaştığınız takdirde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenecektir:

Kimlik: Ad-Soyad

İletişim Bilgisi: E-Posta, Telefon Numarası

6) Haklarınız ve Başvuru Şekli

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre STAND MENAJERLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin SİNANPAŞA MAH.HASFİRIN CAD. NO.7/10 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya iletişim paneline belirttiğiniz elektronik posta adresi üzerinden info@standtalents.com adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili STAND MENAJERLİK’e yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.